ผลิตภัณฑ์ตำบล
กลุ่มภูมิปัญญาชาวบก


กลุ่มภูมิปัญญาชาวบก  

ประธานกลุ่ม  นางถนอม  ศิริรักษ์  

หมายเลขโทรศัพท์  074-397030  089-7329114

เปิดให้บริการ   6.00 - 18.00 น.

ที่ตั้ง  43  ม.4 ถ.เขาแดง-ระโนด (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสทิงพระ)ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ผลิตภัณฑ์

1 ข้าวยำสมุนไพร

2 น้ำบูดูข้าวยำ

3 บูดูปรุงรส

4 ซีอิ้วปลา

5 ข้าวมันแกงไก่  (มีเฉพาะ วัน จันทร์  พุธ ศุกร์)

จำนวนภาพ : 13 รูป
จำนวนผู้ชม : 3,613 ครั้ง

ข้าวมันแกงไก่
ข้าวยำสมุนไพร
ข้าวยำสมุนไพร สินค้า OTOP 4 ดาว
นางถนอม ศิริรักษ์ ประธานกลุ่มภูมิปัญญาชาวบก
ข้าวยำสมุนไพร
ข้าวยำสมุนไพร
สถานที่จัดจำหน่าย
การหมักน้ำบูดู ซีอิ้วปลา
หมักมาแล้วปีกว่า
ปลาสดหมักรวมกับส่วนผสมต่างๆตามสูตร
น้ำปลา ได้จากการหมักตามสูตร นำไปทำซีอิ้วปลา
ข้าวมันแกงไก่